- - matalaenergiatalo.jpg

 

- pyr.jpg

Energiatehokas tuotekehitys osana kestävää kehitystä

Iin Fasadi on tunnettu hyvin lämpöeristetyistä, energiatehokkaista rakenneratkaisuistaan. Yritys toi vuonna 2005 markkinoille energiatehokkaan ulkoseinärakenteensa, "PlusRungon", jonka eristevahvuus on 240 mm. Vastaavaa tuotetta ei ole monella talovalmistajalla vieläkään.

Alkuvuodesta 2008 yritys on jälleen edelläkävijänä tuonut markkinoille uuden matalaenergiaseinärakenteen, jonka työnimenä on "EkoPlusRunko". Seinärakenteen eristevahvuus on 300 mm.

Matalaenergiatalokonseptia kehitetään yhdessä yhteistyökumppanien (Saint-Gobain Isover Oy, Tampereen Yliopisto) kanssa. Konseptiin kuuluvat myös 600 mm:n yläpohjaeriste, matalaenergiaikkunat, 250 mm:n eristevahvuus maanvaraisessa alapohjassa, tehokas lämmön talteenottolaite sekä huolellisesti tehdyt, tiiviit rakenteet.

 

Pakkausalan ympäristörekisteritunnus

Yrityksemme toimintaa ja tuotteita on kehitetty viime vuosina voimakkaasti ympäristöasioita huomioiden. Huolehdimme ympäristöstä myös pakkausten kierrätyksen ja hyötykäytön osalta. Siitä osoituksena Iin Fasadilla on oikeus käyttää Pakkausalan ympäristörekisterin tunnusta toiminnassaan.

 

Vastuullista kierrätystä

Iin Fasadi on kehittänyt viime vuosina jätteenkäsittelyään siten, että yritys tuottaa sekajätettä ainoastaan n. 1 m3/viikko. Yrityksen käyttämien pääraaka-aineiden (puutavara, mineraalieristeet, kipsilevytuotteet) mukana kertyy runsaasti pakkausjätettä. Syntyvä muovi- ja pahvijäte lajitellaan, paalataan ja kierrätetään uusiokäyttöön raaka-aineeksi. Samalla syntyy säästöjä jätehuoltokustannuksissa.

Muutkin jätteet lajitellaan, käsitellään ja kierrätetään:

Puutavarajäte polttopuuksi
Kipsilevyjäte takaisin kipsilevyn raaka-aineeksi levytehtaalle
Mineraalivillajäte rouhitaan puhallusvillaksi
Metalli metallinkeräykseen
Ongelmajätteet ongelmajätteen käsittelylaitokselle
Paperi paperinkeräykseen