Tutustu matalaenergiataloon!

Matalaenergiatalolla tarkoitetaan rakennusta, joka kuluttaa lämmitysenergiaa 50-70 % vähemmän kuin normivähimmäismääräysten mukaisesti eristetty rakennus. Taloteollisuuden tuotteet ovat tällä hetkellä lämpöenergiankulutuksessa yleisesti n. 20 % tasolla alle normien vähimmäismääräystason.

Iin Fasadi Oy tuo markkinoille pientalokonseptin, jolla yksittäisten pientalorakentajien on mahdollista osallistua "ilmastotalkoisiin"; auttaa Suomea ja EU:ta pääsemään asetettuihin tavoitteisiin energiankulutuksen ja hiilidioksidipäästöjen vähentämisessä. Valitsemalla matalaenergiapientalon jo tänään, pientalon rakennuttaja varautuu tulevaisuuden energianhinnan nousuun, sekä varmistuu, että asunnon jälleenmyyntiarvo on hyvä myös tulevaisuudessa.

Iin Fasadin matalaenergiatalokonseptilla on mahdollista saavuttaa 50-70 % säästö verrattuna minimivaatimusten mukaiseen ratkaisuun. Tällä hetkellä suositellaan vähintään 35 % säästötasoa, jolle määräykset kiristyivät v. 2010. Iin Fasadin matalaenergiakonsepti alittaa siis v. 2010 uudet vaatimukset kirkkaasti.
Asuinrakennusten lämmitykseen kuluu Suomessa n. 20 % kokonaisenergiankulutuksesta. Siirtämällä asuinrakennukset matalaenergiakantaan lukema voitaisiin hyvinkin puolittaa.

Nykyisin rakennusluvan hakemisen yhteydessä tulee tehdä energiatarvelaskelma. Laskelman myötä rakennukselle määräytyy energiatehokkuusluokka. Iin Fasadin matalaenergiatalokonseptilla on energiatehokkuusluokka A helposti saavutettavissa.